QRM (Niet te verwarren met QRMS) staat voor Quick Response Manufacturing. Een concept in de maakindustrie met de centrale gedachte om de orderdoorlooptijd te verkorten. Er worden door bedrijven veel extra kosten gemaakt, welke gerelateerd zijn aan een (langere) orderdoorlooptijd.

Voorbeelden van extra kosten bij een langere doorlooptijd:

  • Magazijnkosten (opslag gereed product)
  • Extra communicatie met klanten (over levertijden)
  • Overhead (besprekingen over forecast)

Om deze kosten tegen te gaan heeft Rajan Suri, professor aan de Universiteit van Winsconsin, de QRM methode ontwikkeld. Veel bedrijven hebben al verbluffende resultaten geboekt met zijn methode. QRM is goed toepasbaar bij bedrijven met relatief kleine series, maar veel verschillende producten. Laag in volume, hoog in variëteit.

Hoe werkt QRM?

Het doel van QRM is het verkorten van de orderdoorlooptijd, ook wel Manufacturing Critical-path Time (MCT) genoemd. QRM is denken in tijd en niet in kosten. Door in tijd te denken worden doorlooptijden verkort. QRM is een afdelingsoverstijgend manier van denken, dus het moet niet alleen in productie doorwerken, maar ook in de voorliggende en achterliggende processen. Denk aan verkoop en transport.

De volgende stappen zijn nodig om QRM te introduceren:

1. Formeer je productie in cellen

Met de QRM methodiek wordt een werkvloer niet ingedeeld in lijn, maar in (productiecellen). Deze cellen worden Quick Response Cells (QRC) genoemd.

2. Introduceer autonome teams

In een QRC werkt één multidisciplinair team waarin een volledig halffabricaat of eindproduct wordt ontwikkeld. Het team ziet zelf toe op de wijze en het proces. Het multidisciplinair team moeten elkaars taken kunnen overnemen, zodat er geen onnodig tijdverlies plaatsvindt. Het team probeert dit gezamenlijk zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

3. Pas de planning aan

Zorg ervoor dat je planning de QRM-methodiek toepast. Het is zaak om de stroom van onderhanden werk tussen cellen efficiënt aan te sturen. Er moeten geen opstoppingen ontstaan en onnodige wachttijden. Hiervoor wordt het POLCA-systeem ingezet. Een soort van Kanban-variant voor QRM. Hieronder gaan we meer in op de POLCA-planning.

4. Focus op doorlooptijdverkorting

De teams zijn gebrand om de doorlooptijd in de productie te verkorten. De beste ideeën worden niet vanuit bovenaf bepaald, maar doen teams zelf. Zij komen zelf met maatregelen om bijvoorbeeld omsteltijden te verkorten.

QRM-Planning met POLCA

POLCA is zoals gezegd een variant op Kanban en een methodiek welke de planning in QRM ondersteund. POLCA staat voor: Paired-cell Overlapping Loops of Cards with Authorization.

Wanneer een product gemaakt moet worden, wordt eerst de routing van de productieorder bepaald. Elke order kan eventueel een andere routing volgen.

Het kenmerk van POLCA-planning is dat het productieproces is opgedeeld in productiecellen. Elke productiecel start de productie als de ontvangende cel toestemming geeft. Als communicatiemiddel tussen de verschillende productiecellen worden de routegebonden kaarten (POLCA-kaarten) gebruikt. In de basis staat op een POLCA-kaart informatie over de leverende cel en de afnemende cel, met daarbij een serienummer (vaak ordernummer).

We leggen de methodiek uit aan de hand van een voorbeeld:

De routing van een order over verschillende productiecellen

Een order gaat door de volgende cellen V2, M3, A1 en P1. De order start in V2, een cel die werkt in de voormontage. Hierna naar M3, een montage-cel. Vanuit hier verplaatst de order zich naar de assemblage-cel A1 en als laatst naar de packingcel P1.

De order start in V2, echter moet M3 aangeven of gestart mag worden. Bij akkoord start V2 de productie. Wanneer de order door de eerste leverende cel (V2) wordt vrijgegeven, gaat deze dus naar de afnemende cel (M3).

Na vrijgave komt de order bij de afnemende cel (M3) in de to-do-lijst. Er ontstaat een nieuwe kaart bij deze cel en wordt nu de leverende cel (M3) voor een nieuwe afnemende cel (A1), het volgende bewerkingsstation. En zo gaat de hele route door door. Uiteindelijk ontstaat er per productiefase een of twee kaarten, die pas bij afronding naar een volgende fase kan. Je kan zo snel en makkelijk de doorvoer bijhouden. Daarnaast wordt je gedwongen om orders af te ronden, voordat je aan de volgende kan beginnen.

Kortom: Een productiecel mag met het werk beginnen als er een order is en een accordering krijgt van de ontvangende cel dat de order ontvangen kan worden.

POLCA in vPlan

Het principe van POLCA (QRM) is ook grotendeels toe te passen in vPlan. Mede door de flexibiliteit in de inrichting. We zullen dit laten zien aan de hand van bovenstaand voorbeeld.

Productiecellen en -proces

In vPlan wordt het productieproces opgedeeld in faseringen. Aan een productiefase hangen wij de productiecellen. De productiecellen zijn in vPlan de resources.

De productiecellen zijn resources in vPlan
Het productieproces wordt opgedeeld in faseringen en de productiecellen worden hieraan gekoppeld

De order

De order wordt handmatig of via een integratie als een 'kaart' in de backlog aangemaakt. In de kaart wordt de routing al duidelijk vastgelegd.

De order heeft een duidelijke routingvolgorde en bevat een aantal vrije velden, waarmee aangegeven wordt dat een productiecel gereed is om de order te ontvangen. Daarnaast kunnen er direct werkinstructie en opmerkingen toegevoegd worden.

Een order waarbij activiteiten bepalen welke productiecellen in de routing zegt

Het POLCA principe met automatiseringen

De werkwijze van POLCA kunnen wij in vPlan toepassen door gebruik te maken van automatiseringen. Op basis van acties en statussen worden kaarten aangemaakt en uitgewisseld tussen de productiecellen.

Automatiseringen zijn flexibel in te zetten in elk proces

De kaarten maken onderdeel uit van een collectie (alle kaarten binnen een order). Op collectie niveau kan elke productiecel zijn akkoord geven, zodat de voorgaande fase kan starten.

De planning en uitvoer

Order 20234 bij begin van de planning

De voormontage mag starten als Montage akkoord geeft. Montage heeft twee kaarten, één om akkoord te geven op voormontage en één voor straks de eigen werkzaamheden. De status van de kaart voor akkoord geven geeft aan dat Montage in actie moet komen.

Bij de overige productiecellen staat alvast hun opdrachtkaart, maar de status van deze kaartjes staat op 'Niet starten'. Zo weten ze al wel wat er potentieel qua order aan komt.

Elke cel heeft een duidelijk overzicht van zijn POLCA kaarten

Elke productiecel heeft zijn eigen overzicht. Ze weten welke orders nog verwacht, en nog uitgevoerd moeten worden. Elke cel weet precies welke acties er van ze verwacht wordt.

Productiecel M3 geeft akkoord en hiervoor wordt voormontage op de hoogte gesteld middels een notificatie. Dit kan een bericht zijn binnen vPlan in het berichtencentrum, per mail of zelfs per push-notificatie op de mobiel.

Dit principe geldt ook voor de overige cellen. Wanneer M3 wil starten passen zij de status aan naar 'Klaar om te starten', op basis hiervan wordt een kaart aangemaakt bij A1. Zij moeten eerst weer accorderen, voordat M3 mag starten. Kaarten worden automatisch aangemaakt wat veel tijd scheelt.

De POLCA planning heeft met het doel om de doorlooptijd zo snel mogelijk uit te voeren. Er geen onnodige opstoppingen plaatsvinden en dat productiecellen op elkaar afgestemd zijn.

Wil je meer weten over QRM?

Bekijk hier een uitgebreide video (8 min) met uitleg van QRM (door de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie)