10 projectmanagement methodes voor meer efficiëntie ✨

Ontdek in deze blog de verschillende projectmanagement methoden en bepaal de juiste aanpak voor jouw project. Van Agile tot Lean Management, en van Scrum tot Six Sigma, elke methode heeft zijn eigen unieke kenmerken en toepassingen. Verken de verschillen en kies de beste. 👇🏻

Projectmanagement methodes
Projectmanagement methodes

Het kiezen van de juiste projectmanagement methode is essentieel voor het succes van een project. Deze blog gaat dieper in op projectmanagement methodes, hun kenmerken en hoe ze gebruikt kunnen worden.

1. Agile

Wat is Agile projectmanagement? Agile is een iteratieve aanpak die zich richt op flexibiliteit, continue verbetering en klantbetrokkenheid. Het verdeelt het project in korte ontwikkelingscycli, genaamd 'sprints', waarin werkende kloppende projecten worden opgeleverd.

Voordelen:

 • Hoge mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid;
 • Klantbetrokkenheid gedurende het hele proces;
 • Snelle levering van waardevolle functionaliteit.

Nadelen:

 • Vereist betrokkenheid en toewijding van het team;
 • Kan moeilijk zijn voor projecten met zeer specifieke vereisten;
 • Afhankelijkheid van continue communicatie en feedback.

Wanneer en door wie wordt het veel gebruikt? Dit is handig voor kleine projecten met weinig onbekende factoren die de voortgang kunnen vertragen. Agile wordt vaak gebruikt voor snelle ontwikkeling van software en andere producten die snel klaar moeten zijn.


2. Scrum

Wat is Scrum? Scrum is een projectmanagement methodologie die korte opeenvolgende sprints gebruikt om een projectcyclus te creëren. Het stelt teams in staat om stapsgewijs te werken aan de kwaliteit van een product.

Voordelen:

 • Minder complexiteit in projectmanagement;
 • mogelijkheid om snel te reageren op veranderingen;
 • helder schema met korte sprints.

Nadelen:

 • Vraagt veel discipline en betrokkenheid van het team;
 • Kan moeilijk zijn om toe te passen zonder ervaring met Scrum;
 • Afhankelijk van een nauwkeurige planning

Wanneer en door wie wordt het veel gebruikt? Scrum wordt vooral gebruikt in softwareontwikkeling en evenementenplanning, waar flexibiliteit cruciaal is.


3. De Watervalmethode

Wat is Waterfall projectmanagement? De Watervalmethode is een stapsgewijze aanpak van projectmanagement. Bij deze methode moet elke fase voltooid zijn voordat de volgende begint. Er zijn dus geen overlappende fases. De Watervalmethode biedt een duidelijke structuur en planning en is geschikt voor projecten met stabiele vereisten.

Watervalmethode
Watervalmethode

Voordelen:

 • Duidelijke structuur en planning;
 • Goed geschikt voor projecten met stabiele vereisten;
 • Gemakkelijk te begrijpen en te beheren.

Nadelen:

 • Wijzigingen aanbrengen gaat lastig, minder flexibel bij veranderingen;
 • Klantfeedback komt vaak pas laat in het proces;
 • Risico's zijn moeilijker te identificeren en te beheren.

Wanneer en door wie wordt het veel gebruikt? De Watervalmethode is goed voor gestructureerde projecten zoals bouw- of productieprojecten. Veranderingen in zulke projecten zijn vaak duur en gebeuren meestal niet omdat ze te kostbaar zijn.


4. Lean Management

Wat is Lean Management? Lean projectmanagement richt zich op het elimineren van verspilling en het maximaliseren van waarde. Het doel is efficiënter worden. Dit kan door processen te verbeteren. Daarnaast is het belangrijk om te focussen op wat echt belangrijk is voor klanten.

Voordelen:

 • Vermindering van verspilling en kosten;
 • Verhoogde klanttevredenheid door focus op waarde;
 • Continue verbetering van processen.

Nadelen:

 • Kan een culturele verschuiving binnen de organisatie vereisen;
 • Vereist een grondig begrip van klantbehoeften en waardecreatie;
 • Niet altijd geschikt voor complexe projecten.

Wanneer en door wie wordt het veel gebruikt? Vele organisaties kunnen deze aanpak toepassen om hun processen efficiënter in te richten. Het is ideaal voor bedrijven die willen verspilling verminderen en klantwaarde maximaliseren in hun processen.


5. Kanban

Wat is Kanban? De Kanban methode is gebaseerd op de lean principes. Met deze manier van werken kun je altijd zien hoe ver je bent met je werk.


Kanban planbord
Kanban Planbord

Voordelen:

 • Visuele weergave in de voortgang van alle projecttaken;
 • Verminderde doorlooptijden en verhoogde efficiëntie;
 • Eenvoudig aan te passen aan veranderende eisen en prioriteiten.

Nadelen:

 • Kan overweldigend zijn als er te veel werk in behandeling is;
 • Vereist discipline voor het bijhouden van de status;
 • Niet geschikt bij projecten met vele afhankelijke taken.

Wanneer en door wie wordt het veel gebruikt? Kanban wordt gebruikt in projecten waar een visuele weergave van taken en workflow vereist is. Het wordt veel gebruikt voor het managen van projecten die snel moeten worden geleverd. Kanban wordt vaak gebruikt in productieprocessen en operationele teams.


5. PRINCE2 Methode

Wat is PRINCE2? PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) is een gestructureerde projectmanagement methode die veel wordt gebruikt in de publieke sector en grootschaligWanneer wordt PRINCE2 veel gebruikt?

PRINCE2 wordt gebruikt in projecten met complexe vereisten en strikte controle over het project.e projecten. Het biedt richtlijnen en processen voor projectplanning, -uitvoering en -beheer.

Voordelen:

 • Duidelijke richtlijnen en processen;
 • Nadruk op risicobeheer en controle;
 • Geschikt voor grootschalige projecten met complexe vereisten.

Nadelen:

 • Voor kleine projecten kan het een lang en ingewikkeld proces worden;
 • Vereist specifieke training en certificering;
 • Minder flexibel dan Agile-methoden.

Wanneer en door wie wordt het veel gebruikt? PRINCE2 wordt gebruikt in projecten met complexe vereisten en waar strikte controle over het project vereist is. PRINCE2 wordt vaak gebruikt bij grote projecten in de publieke sector, bouw- en engineeringindustrie en andere sectoren.


6. Six Sigma

Wat is (Lean) Six Sigma? Deze methode verbetert projectkwaliteit en vermindert foutenrisico. Het wordt vaak gekoppeld aan de Lean methodologie.


DMAIC model
DMAIC model

Voordelen:

 • Verbeterd kwaliteit van projecten;
 • Verhoogde klanttevredenheid door minder fouten;
 • Worden beslissingen gemaakt op basis van feiten en analyses.

Nadelen:

 • Intensieve training en betrokkenheid benodigd;
 • Implementatie kan tijdrovend zijn en veranderingen in de organisatiecultuur vereisen;
 • Six Sigma is niet altijd geschikt bij problemen.

Wanneer en door wie wordt het veel gebruikt? Organisaties die streven fouten en defecten te minimaliseren. Vaak gebruikt door managers in sectoren zoals productie, gezondheidszorg, financiën en dienstverlening.


7. Critical path method (CPM)

Wat is Critical Path Method (CPM)? Binnen deze methode wordt er onderzocht welke taken afhankelijk van elkaar zijn. Het belangrijkste pad wordt bepaald door taken die van elkaar afhankelijk zijn. Er zijn ook taken die niet van elkaar afhankelijk zijn. Deze twee soorten taken zijn te onderscheiden van elkaar. Het doel van deze methodologie is om de totale duur van het project te bepalen en het correct in kaart brengen van milestones en mogelijke bottlenecks.

Voordelen:

 • Volledige focus op het kritieke pad, dus projectmanagers weten precies op welke zaken ze moeten concentreren;
 • Makkelijk plannen en toewijzen van taken en middelen;
 • Nauwkeurig de totale duur in beeld met deadlines.

Nadelen:

 • Vereist een tijdrovend voortraject met grondige analyses;
 • Complexe projecten met veel afhankelijkheden kunnen erg ingewikkeld worden;
 • Projectduur is bepaald dus weinig flexibiliteit.

Wanneer en door wie wordt het veel gebruikt? De Critical Path Method (CPM) werkt het beste voor kleine en middelgrote projecten en teams. - Het wordt vooral gebruikt door projectmanagers, planners en ingenieurs. - Zij moeten complexe projecten met veel taken plannen en beheren.


8. Critical chain project management (CCPM)

Wat is Critical chain project management (CCPM)? Deze methode lijkt op de Critical Path Method. Het is echter gedetailleerder en benadrukt wie en wat je nodig hebt om een project succesvol te voltooien. De methode richt zich op het verbeteren van projectplanning. Ook richt het zich op het beheer van resources. Dit alles om ervoor te zorgen dat projecten op tijd worden afgerond. En dat dit gebeurt binnen het budget.

Voordelen:

 • Optimalisatie van resourcegebruik en projectplanning;
 • Vermindering van projectvertragingen en kostenoverschrijdingen;
 • Focus op de kritieke paden.

Nadelen:

 • Kan complex zijn om te implementeren en te beheren;
 • Vereist mogelijk training en betrokkenheid van het projectteam;
 • Projectduur is bepaald dus weinig flexibiliteit.

Wanneer en door wie wordt het veel gebruikt? CCPM wordt gebruikt in projecten om resources efficiënter te benutten en projectvertragingen te verminderen. Het wordt vaak toegepast in sectoren zoals engineering, productie en softwareontwikkeling.


9. Extreme Programming (XP)

Wat is Extreme Programming (XP)? Extreme Programming (XP) verbetert softwarekwaliteit en speelt in op klantwensen en -eisen voor betere oplossingen. Het benadrukt het maken van goede software met constante feedback en nauwe samenwerking tussen teamleden als belangrijk.

Extreme programming
Extrem programming XP

Voordelen:

 • Flexibiliteit om snel te reageren;
 • Continue feedback van klanten en teamleden verbetert de kwaliteit van de software;
 • Verhoogde teambetrokkenheid.

Nadelen:

 • Vereist een hoog niveau van betrokkenheid;
 • Deze werkwijze kan bij traditionele organisaties weerstand opleveren;
 • Niet geschikt voor alle soorten projecten.

Wanneer en door wie wordt het veel gebruikt? Extreme Programming kan gebruikt worden voor individuele projecten met krappe deadlines. XP wordt veel gebruikt door softwareontwikkelingsteams meestal met kleine tot middelgrote teams.


10. PMBOK® Project Management Institute

Wat is PMI/PMBOK? De PMBOK®-handleiding (Project Management Body of Knowledge) is een gestandaardiseerde benadering van projectmanagement die is ontwikkeld door het Project Management Institute (PMI). Het biedt een uitgebreide verzameling van richtlijnen, processen, terminologie en best practices voor effectief projectmanagement.

Voordelen:

 • Gestandaardiseerde aanpak die consistentie en uniformiteit bevordert;
 • Uitgebreide richtlijnen en best practices;
 • Erkend in de industrie, kan helpen bij het opbouwen van geloofwaardigheid en vertrouwen.

Nadelen:

 • Kan complex zijn om te begrijpen en te implementeren;
 • Focus op processen kan leiden tot een gebrek aan flexibiliteit in sommige projectomgevingen;
 • Niet elk project heeft zoveel regels en papierwerk nodig als de PMBOK®-handleiding voorschrijft.

Wanneer en door wie wordt het veel gebruikt? De PMBOK®-handleiding wordt met name toegepast door organisaties die werken aan gestandaardiseerde projecten. Organisaties die streven naar consistentie en uniformiteit in hun porjectmanagementpraktijken.


Het is interessant om te zien hoeveel verschillende projectmanagement methoden er zijn, nietwaar? Bovenstaande methoden zijn maar een paar voorbeelden van alle mogelijkheden die er zijn.

Nu komt de uitdaging: het selecteren van de juiste methode die het beste bij jullie organisatie past. Dit hangt af van verschillende dingen. Het hangt af van het project, de eisen, het team en hoe flexibel je wilt zijn. Het is belangrijk om de voor- en nadelen af te wegen om een weloverwogen beslissing te nemen die past bij jullie behoeften en doelen.