De ultieme Wet Kwaliteitsborging (Wkb) gids

De overheid wil er voor zorgen dat de bouwkwaliteit in Nederland wordt verhoogd. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat hier mede voor zorgen.

Wet Kwaliteitsborging met vPlan
Wet Kwaliteitsborging met vPlan

Huidige status

Op 1 januari 2024 wordt de nieuwe WKB en de Omgevingswet ingevoerd. Met deze nieuwe wet wil de overheid meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan geldende kwaliteitseisen houden. De veranderingen uit de Wkb gelden in beginsel eerst voor de simpele werken, zoals eengezinswoningen en kleine bedrijfspanden. Het is de bedoeling dat vanaf 2026 ook andere bouwwerken volgen.

Wat is de Wet kwaliteitsborging Wkb?

Het doel van deze nieuwe wet zijn kwalitatievere betere gebouwen. Bouwbedrijven moeten hun werk beter controleren, zodat er minder gebreken en fouten ontstaan bij nieuwbouw en verbouw. Voorbeelden van gebreken zijn onvoldoende isolatie, constructiefouten en brandonveilige situaties. Doordat bouwers verplicht worden om eigen werk te controleren, worden er minder herstelkosten gemaakt en bespaart het werk van onafhankelijke controleurs.

De vijf belangrijkste veranderingen voor bouwers

De wet stelt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging in met 5 belangrijke veranderingen.

 • Binnen de bouw krijgen onafhankelijke controleurs, ook wel kwaliteitsborgers genoemd, een belangrijke rol. Zij controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke eisen. Dit gebeurt tijdens het ontwerp, maar ook op de bouwplaats.
 • Wanneer er tijdens een bouw gebreken worden vastgesteld is de aannemer zelf verantwoordelijk voor zijn fouten. De klant kan de aannemer dwingen de fouten te repareren, ook als de fout pas later ontdekt wordt.
 • De aannemer is verplicht de klant te informeren of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillisement en risico's op schade en gebreken.
 • Klanten hebben, net zoals nu, het recht om 5% van de aanneemsom te parkeren bij de notaris. In de huidige situatie gaat het bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Met de nieuwe wet keert de notaris het geld pas uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.
 • Wanneer de kwaliteitsborger of gemeente gebreken zien, kan de gemeente de bouw stilleggen.

Opleverdossier Wet kwaliteitsborging

Om als bouwbedrijf te voldoen aan de nieuwe kwaliteitsborging is een betere communicatie tussen aannemers en klant noodzakelijk. Hierbij speelt het opleverdossier een belangrijke rol. Aannemers zijn verplicht om bij oplevering een dossier aan de klant te verstrekken. Het dossier bevat alle gegevens en bescheiden die inzicht geven in de nakoming van alle afspraken en overeenkomsten. De volgende zaken dienen in ieder geval opgeleverd te worden:

 • Tekeningen en berekeningen van het tot stand gebrachte bouwwerk;
 • Beschrijving van toegpaste materialen en installaties;
 • Gebruiksfuncties van het bouwwerk en installatie;
 • Gegevens en bescheiden die nodig zijn voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk.

Denk daarnaast ook aan de volgende gegevens:

 • Bewijs dat werkzaamheden zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld door foto's voor, tijdens en na werkzaamheden;
 • Alle wijzigingen ten opzichte van de getekende opdracht (meer- of minderwerk).

Borg je kwaliteit makkelijk en overzichtelijk met vPlan

vPlan is de tool waarmee je je bouwproces volledig digitaal kan managen. Van de visualisatie van je project- capaciteitsplanning tot het beheren van alle documentatie (zoals kwaliteitseisen, bouwtekeningen en contracten).  

Eén digitaal dossier

Bewaak je dossier en projecten eenvoudig met vPlan. Maak voor elk project een kaartje aan en sla je documentatie op. Leg in kaartjes alle belangrijke project informatie vast. Maak gebruik van checklijsten, zodat taken of kwaliteitseisen niet worden vergeten.Voeg bijlagen, foto's, labels en notities toe en communiceer met je projectteam.

Altijd en overal grip op je bouwproject

Ook op de bouwplaats krijg je met vPlan altijd inzicht in je taken en leg je gemakkelijk belangrijke zaken vast. Met onze vPlan Go app registreer je eenvoudig werkzaamheden en leg je simpel situaties vast met foto's. Zo krijg je je Wkb (oplever)dossier compleet.


Benieuwd hoe vPlan jouw organisatie kan ondersteunen bij de kwaliteitsborging Probeer hier vPlan 14 dagen gratis of neem contact met ons op!