De ultieme Wet Kwaliteitsborging (Wkb) gids

De overheid wil ervoor zorgen dat de bouwkwaliteit in Nederland wordt verhoogd. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat hier mede voor zorgen. Door de toenemende complexiteit in de bouw is herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk.

De ultieme Wet Kwaliteitsborging (Wkb) gids

Op 1 januari 2024 wordt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) stapsgewijs ingevoerd.

Met deze nieuwe wet wil de overheid meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan geldende kwaliteitseisen houden. De veranderingen uit de Wkb gelden in beginsel eerst voor de simpele werken, zoals eengezinswoningen en de kleinere bedrijfspanden. Het is de bedoeling dat vanaf 2028 ook andere bouwwerken volgen. Zo kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw.

Wat is de Wet kwaliteitsborging (Wkb)?

Het doel van deze nieuwe wet is dat bouwbedrijven hun werk beter controleren, zodat er minder gebreken en fouten ontstaan bij nieuwbouw. Voorbeelden van gebreken zijn onvoldoende isolatie, constructiefouten en brandonveilige situaties. Doordat bouwers verplicht worden om eigen werk te controleren, worden er minder herstelkosten gemaakt. Ook wordt het werk van onafhankelijk controleurs eenvoudiger en sneller, omdat bouwers al veel zelf controleren.

Lees meer over de nieuwe wet op de website van de Rijksoverheid.

De vijf belangrijkste veranderingen voor bouwers

De wet stelt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging in met 5 belangrijke veranderingen.

 • Binnen de bouw krijgen onafhankelijke controleurs, ook wel kwaliteitsborgers genoemd, een belangrijke rol. Zij controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke eisen. Dit gebeurt tijdens het ontwerp, maar ook op de bouwplaats.
 • Wanneer er tijdens een bouw gebreken worden vastgesteld is de aannemer zelf verantwoordelijk voor zijn fouten. De klant kan de aannemer dwingen de fouten te repareren, ook als de fout pas later ontdekt wordt.
 • De aannemer is verplicht de klant te informeren of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico's op schade en gebreken.
 • Klanten hebben, net zoals nu, het recht om 5% van de aanneemsom te parkeren bij de notaris. In de huidige situatie gaat het bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Met de nieuwe wet keert de notaris het geld pas uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.
 • Wanneer de kwaliteitsborger of gemeente gebreken zien, kan de gemeente de bouw stilleggen.

Opleverdossier Wet kwaliteitsborging

Om als bouwbedrijf te voldoen aan de nieuwe kwaliteitsborging is een betere communicatie tussen aannemers en klant noodzakelijk. Hierbij speelt het opleverdossier een belangrijke rol. Aannemers zijn verplicht om bij oplevering een dossier aan de klant te verstrekken. Het dossier bevat alle gegevens en bescheiden die inzicht geven in de nakoming van alle afspraken en overeenkomsten. De volgende zaken dienen in ieder geval opgeleverd te worden:

 • Tekeningen en berekeningen van het tot stand gebrachte bouwwerk;
 • Beschrijving van toegepaste materialen en installaties;
 • Gebruiksfuncties van het bouwwerk en installatie;
 • Gegevens en bescheiden die nodig zijn voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk.

Denk daarnaast ook aan de volgende gegevens:

 • Bewijs dat werkzaamheden zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld door foto's voor, tijdens en na werkzaamheden;
 • Alle wijzigingen ten opzichte van de getekende opdracht (meer- of minderwerk).

Borg je kwaliteit makkelijk en overzichtelijk met vPlan

vPlan is de tool waarmee je je bouwproces volledig digitaal kan managen. Van de visualisatie van je project- capaciteitsplanning tot het beheren van alle documentatie (zoals kwaliteitseisen, bouwtekeningen en contracten).

Eén digitaal dossier

Bewaak je dossier en projecten eenvoudig met vPlan. Maak voor elk project een kaartje aan of haal automatisch je projecten op uit je ERP. Leg in kaartjes alle belangrijke projectinformatie vast. Maak gebruik van checklists, zodat taken of kwaliteitseisen niet worden vergeten. Voeg bijlagen, foto's, labels en notities toe en communiceer met je projectteam.

Formulieren in vPlan

Ook kan je specifieke informatie vastleggen in formulieren. Zodat je vervolgens automatisch digitale documenten kan mailen naar klanten of controleurs. Met onze partner Tabletforms kun je (Wkb-proof) formulieren automatisch laten toevoegen aan je planning in vPlan. Je stelt samen het formulier op met de gewenste velden.

Stel bijvoorbeeld een formulier op voor het vastleggen van de werkzaamheden en processen. Vul formulieren met de informatie die je hebt vanuit je ERP, zoals projectnummers, klantnamen, etc. Laat op de werkvloer verplichte velden vullen met benodigde informatie, zoals batchnummers, foto's, opmerkingen en de handtekening. Door continu alle werkzaamheden vast te leggen kan je altijd je kwaliteit borgen en aantonen.

Als aannemer ben je verantwoordelijk voor eventuele gebreken. Volgens de Wkb dien je fouten vast te leggen en te melden aan de opdrachtgever. Hiervoor kan je gebruik maken van een inspectieformulier. Voeg een inspectieformulier toe aan het project in vPlan en leg al je incidenten vast. Vul het formulier in en voeg foto's toe. Vervolgens weet iedereen precies wat er opgelost moet worden. Incidenten worden zo tijdig gesignaleerd, wat leidt tot minder kosten voor het herstellen van bouwfouten.


Benieuwd hoe vPlan jouw organisatie kan ondersteunen bij de kwaliteitsborging Probeer hier vPlan 14 dagen gratis of neem contact met ons op!